غرفه سازی

غرفه نمایشگاهی غرفه نمایشگاهی و تاریخچه آن در کشورمان ایران یک نمونه از غرفه سازی در نمایشگاه شیرینی شکلات در تصویر میبینید غرفه در سالن مبنا طبقه دوم مربوط به سال ۹۱ در نمایشگاه بین المللی تهران هست ابعاد غرفه در حدود ۱۲۰ متر مربع و به صورت جزیره به صورت پازل های مرتبط با […]